• 24Power.BG
  • Гаранционни условия

Гаранционни условия

АКУМУЛАТОРИ

Гаранцията покрива фабрични дефекти, проявили се по време на гаранционния срок. Всяка предявена рекламация на акумулатор подлежи на оглед, зареждане, проверка и тест.

1. Рекламация може да бъде предявена по няколко начина:

          - на място във физическия ни магазин в гр.Варна, кв.Победа, ул.Тодор Радев Пенев 3 / пазар Победа - под магазин CBA /

          - в оторизиран сервиз ( погледнете във Вашата гаранционна карта за най-близките адреси до Вас )

          - като прозвъните на +359876553453 или +359886806864

2. Всеки един акумулатор има гаранционна карта,която трябва да бъде коректно попълнена и заверена в оторизиран сервиз в рамките на 7 дни от датата на закупуването му. Може да направите техническа заверка във всеки един оторизиран сервиз посочен във Вашата гаранционна карта или в друг сервиз по Ваша преценка.

Допустими стойности за заверка на гаранционна карта: 

- за 12V инсталация: 13.80V -14.80V на включени консуматори.

- за 6V инсталация: 6.90V-7.20V на включени консуматори.

Утечка на ток: до 50mA. ( 0.05A )

ГАРАНЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

          - липса на гаранционна карта и касов бон

          - липса на техническа заверка

          - марката и моделът на автомобила не отговарят на попълнените данни в гаранционната карта

          - неправилно подбор на акумулаторна батерия, спрямо изискванията на превозното средство и препоръките на производителя

          - кодът отбелязан върху акумулаторната батерия не съответства на кода, описан в гаранционната карта

          - неправилно свързване, монтаж или експлоатация

          - има предизвикани механични повреди по стартерната батерия или са правени опити за ремонт

          - механично нарушаване на полюсите

          - електролитът на стартерната батерия е под нивото, указано от производителя

          - плътността на електролита в заредената батерия е над 1.28г/см.3 ( при обслужваеми акумулатори )

          - стартерната батерия е разредена ( плътността на електролита е под 1.24 г/см.3 и напрежението е под 12.4 V в покой )

          - стартерната система на МПС е неизправна

          - стартерната батерия не е укрепена към МПС

          - свързаните във верига два броя батерии в един автомобил са различни по тип

          - електролитът в клетките на акумулаторната батерия е мътен в следствие разрушаване на активната маса поради неправилна експлоатация ( при обслужваеми акумулатори )

          - от вътрешната страна на вентилите и отворите на капака за вентили има тъмнокафяво или черно оцветяване, дължащо се на системно презареждане на батерията или експлоатация при ниско ниво на електролита ( при обслужваеми акумулатори )

          - електролитът е замърсен с примеси ( при обслужваеми акумулатори )

          - по време на експлоатация е допуснато запушване на вентилационните отвори ( при обслужваеми акумулатори )

          - неизправна зарядна система на автомобила ( зарядното напрежение не е в границите от 13.8 V до 14.8 V)

          - консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 50 mA

          - замърсена повърхност ( междуполюсното разстояние ) на акумулаторната батерия, което води до разреждане на същата

          - продължително съхранение на разредена акумулаторна батерия, което води до сулфатизация (побеляване) на клетките, а през зимата замръзване и разрушаване на клетките

          - при пожар, вандализъм, умишлено отлепване на брандировката на акумулатора, умишно счупване на корпуса, стопени или наранени клеми - гаранционните условия отпадат

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ:

1. Решаването на рекламацията става по преценка на Фирмата чрез:

          - възстановяване на покупната цена при отчитане на експлоатационното време - важи за всички онлайн продажби

/ след попълване на формуляр за връщане на продукт, остатъчната стойност се възстановява в рамките на 14 дни на посочена от Вас банкова сметка, считано от датата, на която сме получили рекламационния акумулатор и за който е установено, че е реална рекламация. В противен случай акумулаторната батерия се връща обратно на адрес на Клиента и с транспортни разходи за сметка на Клиента /

          - предоставяне на клиента на нова акумулаторна батерия с гаранционен срок, равняващ се на остатъчния гаранционен срок от предишната акумулаторна батерия, като се допуска само еднократна смяна на батерията

2. Срокът за удовлетворяване на рекламацията е 30 дни

3. За акумулаторни батерии, оставени за рекламация и проверка, непотърсени в срок от 30 дни, фирмата не носи отговорност.

4. Разходите по връщане на продукт са за сметка на Клиента

5. При предявяване на рекламация акумулаторът трябва да бъде зареден - В противен случай зареждането се заплаща от Клиента по ценоразпис на сервиза

Гаранционният срок на акумулаторите:

          - таксиметрови автомобили е от 3 месеца до 6 месеца в зависимост от производителя

          - селскостопански машини и машини със специално приложение от 6 месеца до 12 месеца в зависимост от производителя

          - товарни автомобили е от 12 месеца до 24 месеца в зависимост от производителя

          - леки автомобили / използвани за лични цели / е от 24 месеца до 36 месеца в зависимост от производителя

          - леки автомобили / използвани за служебни цели / е от 6 месеца до 12 месеца

------------------------------------------------------------------------------------

Съгласно ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки